Ogólnopolska konferencja “XV Dni Arabskie” w Łodzi

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji

XV Dni Arabskie. Świat arabsko-muzułmański. Między konfliktem a współistnieniem

Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 11-12 kwietnia 2018. Jej celem będzie prezentacja różnorodnych aspektów funkcjonowania świata arabsko-muzułmańskiego ze szczególnym naciskiem na współczesność.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, podejmujących problematykę związaną ze światem arabsko-muzułmańskim. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych naukowców.

Formularz_zgloszenia_na_Dni_Arabskie_2018

Zgłoszenia do 28 lutego 2018 przyjmuje sekretarz konferencji dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska na adres email: dorota.woroniecka@uni.lodz.pl

Opłata konferencyjna: 80 zł dla studentów i doktorantów, 130 zł dla doktorów i profesorów. Opata obejmuje poczęstunek w przerwach kawowych oraz materiały konferencyjne.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony pod koniec marca 2018.

Najlepsze artykuły napisane na podstawie wystąpień konferencyjnych – po przejściu procedury recenzyjnej – zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym w formie numeru specjalnego.Nie można dodawać kometarzy.