Herod I Wielki. Źródło: Wikipedia

Herod Wielki. Droga na szczyt.

Chrześcijaństwo odsądziło go od czci i wiary jako tyrana. Przez większość nam współczesnych postrzegany jest jako okrutny król morderca, odpowiedzialny za przekazaną w Ewangeliach rzeź niewiniątek. Żydzi uważali go za uzurpatora, despotę, odpowiedzialnego za wymordowanie prawowitej dynastii królewskiej. Tymczasem historia wystawiła mu całkiem inną ocenę. Jawi się jako znakomity władc...