Dojrzewanie za Jordanem

Wspólną cechą arabskich rewolucji jest to, że oszczędzają one monarchie prawie absolutne, a obalają tylko nieposłuszne dyktatury w republikach. Ale i w monarchiach narasta wrzenie… Stracić jednego wiernego wielkiego wezyra (premiera) to dla króla nieszczęście. Stracić dwóch w krótkim czasie to już nierozwaga. Od początku tzw. arabskiej wiosny, król Abdullah, z łaski Allaha miłościwie ...