Zwrot w regionalnej polityce Turcji

Trwający od początku miesiąca  kryzys relacji turecko – izraelskich pogłębia się. Turcja wycofała się ze współpracy militarnej oraz zredukowała Izraelski korpus dyplomatyczny. Obserwowane napięcia mogą zakończyć wieloletnią tradycję regionalnego partnerstwa obu krajów.  Nacisk staje się coraz bardziej kłopotliwy dla osamotnionego w regionie Izraela. Ochłodzenie na linii Tel-Aviv –...