Judaizacja – próba definicji pojęcia

Odpowiedź na pytanie czym jest judaizacja nie jest jednoznaczna. Jak się bowiem okaże  rozumienie pojęcia zależeć może od kontekstu. Już na wstępnie warto zaznaczyć, że istotną rolę będzie odgrywał sam użytkownik terminu. Co innego będzie miał bowiem na myśli historyk antycznych dziejów judaizmu, co innego zaś specjalista w dziedzinie prawa humanitarnego, badający współczesny proble...

12 maja 2012. Krakowska Konferencja Judaistyczna

Zapraszamy studentów i  doktorantów do udziału w Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się 12 V 2012w Katedrze Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19 w Krakowie. Konferencja ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania wyników badań w zakresie studiów żydowskich, stanowiąc jednocze...

Oblicza bliskowschodniego profetyzmu: prorocy Izraela a Mahomet

Mahomet przyczynił się do zjednoczenia zwaśnionych dotąd plemion nadając im kierunek przyszłych działań. Postarał się też wpisać w dzieje bliskowschodniego profetyzmu. Tradycja muzułmańska pomija wielkich żydowskich proroków, którzy nie tylko byli głosem Jahwe czy reformowali kult ale stawali się orędownikami nowego Przymierza. Nowe Przymierze miało swoją zapowiedz w tej szczególnej p...