Libijska Tymczasowa Rada Narodowa (TRN) wybrała wczoraj wieczorem nowego premiera

Urząd został powierzony Abdurrahimowi El Keib, zastąpi on dotychczasowego premiera Mahmuda Dżibrila. Dżibril dotrzymał tym samym składanej wcześniej obietnicy złożenia urzędu wraz z zakończeniem wojny.

El Keib jest inżynierem, wykładowcą Uniwersytetu Trypoliskiego. Został wybrany nieznaczną większością głosów (26 głosów z 51). Pokonał 10 konkurentów, żaden z nich nie zdobył znaczącego poparcia rady. Przewodniczący TRN Mustafa Dżalil nie kandydował.

El Keib zapowiada powołanie gabinetu tymczasowego, co ma się dokonać w przeciągu 2 tygodni.  Jak mówił na konferencji w Trypolisie:

TRN obiecała, że rząd tymczasowy zostanie powołany w przeciągu miesiąca od wyzwolenia.  Zostały nam dwa tygodnie, uczynimy wszystko by wywiązać się z obietnicy (…) Okres transformacji nie będzie łatwy. Będziemy pracować blisko rady narodowej ale przede wszystkim będziemy słuchać Libijczyków. Oddajemy honory i pamiętamy o wszystkich rewolucjonistach i ich rodzinach. Chcę zapewnić, że ani rada ani przyszły gabinet o nich nie zapomną.

Według zaproponowanego przez TRN planu transformacyjnego, kolejnym krokiem będzie zorganizowane wyborów do konstytuanty, co ma się dokonać w przeciągu następnych ośmiu miesięcy po wyborze gabinetu. Konstytuanta zaś będzie odpowiedzialna za zorganizowanie tymczasowej ustawy zasadniczej, określającej tryb i formę przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, które miałaby się odbyć rok później.

Głównym najbardziej doraźnym zadaniem El Keiba będzie przekonanie niezależnych, byłych rebelianckich dowódców wojskowych do podległości względem TRN. W obliczu destabilizacji kraju, kontrola nad armią jest priorytetem. Innym zadaniem jest rozbrojenie dziesiątek autonomicznych oddziałów paramilitarnych, bojówek jak i lokalnych klanowych czy quasi-przestępczych watażków.

Tags: ,