Libijska Tymczasowa Rada Narodowa (TRN) wybrała wczoraj wieczorem nowego premiera

Urząd został powierzony Abdurrahimowi El Keib, zastąpi on dotychczasowego premiera Mahmuda Dżibrila. Dżibril dotrzymał tym samym składanej wcześniej obietnicy złożenia urzędu wraz z zakończeniem wojny. El Keib jest inżynierem, wykładowcą Uniwersytetu Trypoliskiego. Został wybrany nieznaczną większością głosów (26 głosów z 51). Pokonał 10 konkurentów, żaden z nich nie zdobył znacz...