MUZUŁMAŃSKA KULTURA KONSUMPCYJNA

Niewątpliwie chęć poznania cywilizacji islamu prowadzi do sięgnięcia do źródeł pochodzenia tej religii, jej historycznego rozwoju, prawnych i religijnych niuansów, które uformowały muzułmańską ideę życia. Takie spojrzenie pozwala nam na wyzbycie się postawy opartej o przytaczanie utartych schematów i wzbogacenie wiedzy w tym zakresie. Liczne opracowania, artykuły przybliżają nieznane. Powstają nowe pytania, znika lęk przed tym co obce. Dziś w dobie internetu oraz postępującej cywilizacji należy poszerzać swoje horyzonty. Powstanie państw narodowych, ustrojów, które zdeterminowały zachowania społeczeństw i gospodarek dotknęły również cywilizację islamu. Przeobrażenia jakie w nich zaszły na zawsze odmieniły ich los na arenie międzynarodowej. Doszło do większego przepływu migracyjnego pomiędzy społeczeństwami, gospodarkami i w dziedzinie kultury czy religii. Na rynku wydawniczym pojawiła się bardzo ciekawa pozycja p. Katarzyny Górak-Sosnkowskiej – „Muzułmańska kultura konsumpcyjna”. Jest to nowe, wzbogacające naszą wiedzę na temat współczesnego islamu spojrzenie. Dzięki tej lekturze, nasze wyobrażenie o Beduinie zamieszkującym niedostępne pustkowia czy bogatym naftowym szejku zostanie przefiltrowane przez niesamowite odczytanie kultury muzułmańskiej we współczesnej konsumpcyjnej aranżacji. Książkę czyta się jednym tchem. Autorka w przystępny sposób przybliża nam elementy kultury konsumpcyjnej, która w specyficzny sposób funkcjonuje w świecie islamu, wpisana w jego struktury. Książka jest o tyle godna polecenia, że całkowicie zmienia podejście do tej cywilizacji. Rujnuje stereotypy, buduje  nowy wymiar postrzegania tego odległego przecież kulturowo i religijnie świata. Precyzja z jaką autorka oddaje kluczowe elementy kultury konsumpcyjnej wrastającej w islamskie podłoże świadczy o jej niezmiernej pracy jaką włożyła w przybliżenie tej problematyki. Czym jest marketing etniczny? Jakie są wymiary akulturacji? Kto należy do nowej elity intelektualnej świata islamu? Jaki jest wpływ konsumpcji na społeczeństwa? W jakie gry grają muzułmanie? Jak kształtuje się współczesna religijność w oparciu o nowy standard życia?

Książka p. Górak-Sosnkowskiej pozwala na poznanie współczesnych trendów przenikających do świata islamu. Zakres poruszanej tematyki prowadzi do próby zrozumienia odmienności cywilizacyjnej. Dla człowieka religijnego to ważna lektura, pokazuje, jak granice religii mogą pozostać nie naruszone a współczesne osiągnięcia adoptowane do jej idei. Nie można dodawać kometarzy.