Dżahilijja, czyli o państwach muzułmańskich dziś

O państwach muzułmańskich w dobie wiosennej napisano już dużo. Niektórzy autorzy sugerowali pojęcie zimy w stosunku do minionych wydarzeń. Byliśmy świadkami efektu domina, zapoczątkowanego przez tunezyjską iskrę. Czy zmienił się świat muzułmański? Jaki przybrał kierunek? Czy w ogóle obrał właściwy kurs? Czy runęły dawne reżimy o skłonnościach plemiennych? Świat muzułmański nie...

MUZUŁMAŃSKA KULTURA KONSUMPCYJNA

Niewątpliwie chęć poznania cywilizacji islamu prowadzi do sięgnięcia do źródeł pochodzenia tej religii, jej historycznego rozwoju, prawnych i religijnych niuansów, które uformowały muzułmańską ideę życia. Takie spojrzenie pozwala nam na wyzbycie się postawy opartej o przytaczanie utartych schematów i wzbogacenie wiedzy w tym zakresie. Liczne opracowania, artykuły przybliżają nieznane. P...

Oblicza bliskowschodniego profetyzmu: prorocy Izraela a Mahomet

Mahomet przyczynił się do zjednoczenia zwaśnionych dotąd plemion nadając im kierunek przyszłych działań. Postarał się też wpisać w dzieje bliskowschodniego profetyzmu. Tradycja muzułmańska pomija wielkich żydowskich proroków, którzy nie tylko byli głosem Jahwe czy reformowali kult ale stawali się orędownikami nowego Przymierza. Nowe Przymierze miało swoją zapowiedz w tej szczególnej p...