Konferencja pt. Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych

Konferencja jest częścią obchodów 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

fundacja helsinska konfa

9:30- 10:00 Wystąpienie wstępne: „Twierdza Europa” a sytuacja uchodźców w krajach sąsiedzkich – Draginja Nadaždin, Amnesty International Polska

10:00-12:00 Panel I: Pojęcie cudzoziemca i znaczenie obywatelstwa
Moderacja: dr Mateusz Pilich, Uniwersytet Warszawski
Aktualne problemy statusu prawnego cudzoziemców w Polsce – prof. Jacek Jagielski, członek Rady ds. Uchodźców, Uniwersytet Warszawski
Prawo do obywatelstwa? Problem bezpaństwowości w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka i jako wyzwanie dla Polski – dr Dorota Pudzianowska, HFPC, Uniwersytet Warszawski
Status cudzoziemca w świetle Konstytucji RP – dr Julia Wojnowska – Radzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców – dr Marcin Princ, mgr Agnieszka Narożniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:00-12:30 przerwa na kawę

12:30-14:30 Panel II: Prawa podstawowe cudzoziemców cz. 1
Moderacja: prof. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski
Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych – prof. Ireneusz Kamiński, HFPC, Polska Akademia Nauk
„Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce – dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski
Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych – dr Adam Bodnar, HFPC, Uniwersytet Warszawski
Prawa cudzoziemców w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – dr Agnieszka Szklanna, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
Zasada non-refoulement w świetle orzecznictwa europejskiego– adw. Ewa Ostaszewska, HFPC

14:30-15:00 lunch

15:00-17:00 Prawa podstawowe cudzoziemców cz. 2
Moderacja: prof. Roman Wieruszewski, Polska Akademia Nauk
Prawo osób LGBT do ochrony międzynarodowej – dr Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki
Cudzoziemiec jako osoba niepożądana w Unii Europejskiej – dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polska Akademia Nauk
Detencja w Polsce a standard Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – r.pr. Jacek Białas, HFPC
Dopuszczalność sankcji karnej pozbawienia wolności za naruszenie zakazu wjazdu przez cudzoziemca – dwugłos z perspektywy prawa UE i prawa międzynarodowego praw człowieka – dr Wojciech Burek (Uniwersytet Jagielloński), dr Joanna Markiewicz-Stanny (Uniwersytet Zielonogórski)

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres: j.jagura@hfhr.org.pl

Tags: ,