Konferencja pt. Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych

Konferencja jest częścią obchodów 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 9:30- 10:00 Wystąpienie wstępne: „Twierdza Europa” a sytuacja uchodźców w krajach sąsiedzkich – Draginja Nadaždin, Amnesty International Polska 10:00-12:00 Panel I: Pojęcie cudzoziemca i znaczenie obywatelstwa Moderacja: dr Mateusz Pilich, Uniwersytet Warszawski Aktualne problemy statusu prawnego cudzoziemc...