Czwartkowe spotkania z kinematografią Bliskiego Wschodu – Dzeszcz

Bliskowschodnie Koło Naukowe zaprasza na czwartkowe spotkania z kinematografią Bliskiego Wschodu. Kino, jedna z głównych dziedzin sztuki to droga dialogu oraz wyrażenia odrębnej tożsamości. Pozwala nam przeniknąć przez kulturę i wartości, wyjść poza schemat, zrozumieć i spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy.  Cykl spotkań rozpoczynamy projekcją filmu pt.”Deszcz” or...