Kneset będzie dyskutował kwestię ludobójstwa Ormian

Kneset, izraelski parlament, ogłosił dziś rozpoczęcie pierwszej otwartej debaty dotyczącej ludobójstwa Ormian. Krok ten jest postrzegany jako oznaka pogarszania się stosunków z wieloletnim sprzymierzeńcem Izraela – Turcją. Bojąc się o turecką reakcję, Izrael przez wiele lat unikał zdefiniowania mordu, jakiego doskonała Turcja na Ormianach, mianem ludobójstwa. Ludobójstwo Ormian, nazywane...