Rocznica Oslo. Piętnaście lat polityki złudzeń

Mija prawie dwa miesiące od okrągłej rocznicy postanowień z Oslo. Piętnaście lat temu J. Arafat oraz I. Rabin spotkali się by zapoczątkować negocjacje. Przy międzynarodowym poklasku i blasku fleszy obaj przywódcy podali sobie ręce. Dziś już wiemy, że proces pokojowy był martwy zanim się narodził Negocjacje z Oslo zdeterminowały charakter przyszłych rokowań, które nie mogły się udać....

Za słabi na wojnę szykują się do pokoju.

Kwestia bezpieczeństwa to najważniejsze zagadnienie Izraelskiej polityki, a problem Palestyński od lat jest kluczowy w wyścigu o popularność Izraelskich premierów. Mimo, że bezpośrednią przyczyną dymisji Ehuda Olmerta był korupcyjny skandal, to schyłek jego kariery był zdeterminowany niepopularną polityką bezpieczeństwa. Jednym z wielu kontrowersyjnych wyborów gabinetu Olmerta była decyzj...

Chrześcijanie Ziemi Świętej – żywi świadkowie sacrum, cz. II

Mniszka greckiego kościoła ortodoksyjnego przy Grobie Pańskim w Jerozolimie, fot. Dominika Zarzycka Sytuacja chrześcijan na terenie Zachodniego Brzegu, który znajdował się pod zwierzchnictwem jordańskim różniła się trochę od sytuacji chrześcijan w Izraelu. Pierwszym formalnym krokiem regulującym status Zachodniego Brzegu było jordańskie prawo z 1949 r. dotyczące administracji palesty...

Chrześcijanie Ziemi Świętej; żywi świadkowie sacrum, cz. I

Chrześcijanie byli zawsze nieodłączną częścią społeczeństw zamieszkujących Ziemię Świętą. Wnieśli realny i ważny wkład we wszystkie aspekty życia społecznego. Wystarczy wspomnieć o udziale chrześcijan w kształtowaniu się arabskiej cywilizacji, jak również o roli wybitnych chrześcijańskich osobowości, jaką odegrali w arabskim Odrodzeniu od początku XIX w Chrześcijanie palestyń...

Słabi partnerzy przeszkodą dla trudnych negocjacji

Tradycją rozmów palestyńsko – izraelskich stała się słabość polityczna negocjacyjnych partnerów, która nie pozwalała na odważne decyzje. Tak jest i tym razem. Odnowiony po pięciu latach proces pokojowy był bardziej remedium na polityczny kryzys niż inicjatywą mającą przynieść porozumienie. Ewentualne porozumienie będzie raczej pożądanym skutkiem ubocznym niż zakładanym celem. Obie...

Droga do pokoju prowadzi przez Strefę Gazy.

Osiemnaście lat rozmów palestyńsko – izraelskich to tradycja desperackich prób porozumienia. Brakowało dobrej woli i spójnej polityki, a gorzkie realia rozwiewały nadzieje na pokój. 23-go stycznia palestyńscy bojówkarze wysadzili w powietrze dwie trzecie metalowej blokady, oddzielającej Strefę Gazy od Egiptu. Konsekwencje mogą być brzemienne. Palestyński szturm na Egipską granicę to konse...