Przemysław Kafel

Rodzina jest najważniejsza, czyli parę słów o roli systemu powiązań rodowych w polityce wewnętrznej Maroka.

Współczesne Maroko jawi się jako jeden z liderów arabskiego świata we wprowadzaniu demokratycznych standardów. Król chcąc zdobyć przychylność państw Zachodu wprowadza coraz to nowe rozwiązania i instytucje demokratyczne, podkreśla równouprawnienie płci i znaczenie praw człowieka. To wszystko w ramach oficjalnej polityki machzenu, mającej na celu uformowanie nowoczesnego, otwartego społecz...

Relacje Sahara Zachodnia – Maroko

W roku 1988 uzyskano zgodę przedstawicieli Frontu Polisario i  władz Maroka w sprawie planu pokojowego zaproponowanego przez ONZ, przyjęto uchwały 158/90  i 160/90 na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ (1990 r.) dotyczące planów referendum w sprawie samookreślenia się mieszkańców Sahary Zachodniej i wreszcie w roku 1991 podpisano zawieszenie broni pomiędzy stronami konfliktu. Problem Sahary Zachodn...