Paulina Jagoda Warsza

Relacja i refleksje po konferencji Towards a New Middle Eastern Society, Expectations and Reality after the Arab Spring.

  18 i 19 listopada br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nad którą patronat miał zaszczyt objąć portal bliskiwschod.p – Towards a New Middle Eastern Society, Expectations and Reality after the Arab Spring zorganizowana przez Polską Akademię Nauk (IKSiO PAN). Było to wydarzenie, jak dotąd, bez precedensu na polskiej scenie naukowej, propagujące holistyczne i wieloaspekto...

Irackie preludium arabskiej wiosny

Trudno kwestionować kompetencje przywódców wyłonionych w wyborach powszechnych, jednak w Iraku nadal brakuje mechanizmów pozwalających społeczeństwu korzystać z dobrodziejstw demokracji, a rządzącym – efektywnie sprawować władzę. Jednym z największych wyzwań stojących przed Irakijczykami jest wypracowane demokratycznej kultury politycznej. Jednocześnie trudno negować, że ekipa rzą...

Iracka tożsamość narodowa – oksymoron?

Historyczna Mezopotamia jest ojczyzną niezliczonych grup etnicznych i religijnych, w tym: Bahaistów, Żydów, Jezydów, Kurdów, Turkmenów, Kirgizów, Asyryjczyków i oczywiście Arabów. Przez dziesięciolecia konfliktów i zmian reżimów jakie rządziły na terenie obecnego Iraku, poszczególne grupy cieszyły się różnym statusem. Druga wojna w Zatoce i obalenie reżimu Saddama Husajna doprowadził...

Bliski Wschód wobec globalizacji

W dobie globalizacji, liczniejszych migracji muzułmanów poza obszar Bliskiego Wschodu, zaciera się tak rzeczywista, jak i moralna granica, między tym co muzułmanie określają Dar al-Islam i Dar al-Charb, który świat Zachodu nie jest już dla muzułmanów tylko domem wojny, ale także Dar al-Kufr, domem pogaństwa. Brian Turner pisze, że dla muzułmanów prawdziwego zagrożenia nie stanowi Chrystus,...

Organizacja Wyzwolenia Palestyny i Hamas – dwa oblicza palestyńskiego nacjonalizmu. Odmowa prawa do samostanowienia jako źródło eskalacji terroryzmu w regionie

 […] Moja Ojczyzno, moja Ojczyzno! Młodość się nie zmęczy, jej celem jest niepodległość albo śmierć. Będziemy pic śmierć, ale nie poddamy się wrogowi Niczym niewolnicy, niczym niewolnicy Nie chcemy, nie chcemy Wiecznego poniżenia ani życia w ubóstwie Nie chcemy, lecz odtworzymy Naszą wielką chwałę, naszą wielką chwałę, Moja Ojczyzno, moja Ojczyzno! […………...

Polityka zagraniczna Libanu

Liban, pozostając wyjątkowym stanowi swoistą miniaturę Bliskiego Wschodu, złożoności zachodzących tam procesów i zjawisk; dla każdego zainteresowanego regionem, to w jaki sposób to maleńkie państwo lawiruje między, często sprzecznymi, interesami swych potężnych sąsiadów, może być bezcenną wskazówką w dalszych badaniach i obserwacjach, a także lekcją pokory. „Różne religie i sek...

Sabra i Szatila w Bejrucie

Zdjęcia zostały wykonane przeze mnie w obozie Sabra i Szatila w Bejrucie, który dla Palestyńczyków jest miejscem szczególnym. Na rozkaz Ariela Szarona izraelskie oddziały wkroczyły do Bejrutu 15 września pod pretekstem rozprawy z  palestyńskimi, jak wtedy fałszywie utrzymywano, zabójcami prezydenta-elekta, czego skutkiem było 88 ofiar śmiertelnych i 254 rannych. Dobę później pod osłoną...

Działalność Hezbollahu jako odpowiedź na implozję struktur państwowych w Libanie.

Początkowo rząd Libanu (nie uznający Izraela i znajdujący się z nim formalnie w stanie wojny od sześćdziesięciu lat) przychylnie patrzył na działalność palestyńskich ekstremistów i chętnie przyjmował falę uchodźców przybyłych po pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej. Wzrost znaczenia Organizacji Wyzwolenia Palestyny (powstałej  w 1964 r.) w Libanie postępował od 1969 r. gdy zaczęła ...